تفاوت های skype و skype for bussiness

تفاوت skype و skype for bussiness

تفاوت skype و skype for bussiness یکی از سوالات پر تکراری که از ما پرسیده میشود تفاوت skype و skype for bussiness می باشد. نرم افزار اسکایپ (skype) بر روی بستر اینترنت کار می کند ونرم افزاری عمومی می باشد که به منظور استفاده ی عمومی برای مردم دنیا ساخته شده است. اما نرم افزار اسکایپ…